ร้านผ้าม่านไทย
 

ผ้าม่าน
 

ผ้าม่าน ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ ม่านจีบ(จับเป็นจีบ3แฉก) ม่านพับ และ ม่านตอกตาไก่ ม่านลอน รางม่านมี 2 แบบคือ
รางระบบลูกล้อ
เป็นระบบรางมาตรฐานมีให้เลือกใช้2แบบคือ รางตัวเอ็ม และ รางตัวซี การเปิดปิดม่านเลือกได้2วิธีคือ
- ใช้มือจูงหรือใช้ด้ามจูงผ้าม่าน มีข้อดีคือเลือกดึงม่านทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาแยกกันได้ (ปิดเปิดแต่ละด้านได้อิสระจ