ฉากกั้นห้องแบบทึบ(ไม่มีช่องแสง)
ฉากกั้นห้องแบบทึบ(ไม่มีช่องแสง)
ฉากกั้นห้องแบบทึบ สี14 ติดตั้งแบบเปิดตรงกลาง

ฉากกั้นห้องแบบทึบตัวฉากผลิตจากพีวีซี(pvc)เป็นฉากรุ่นมาตรฐานไม่มีช่องแสง ราคาประหยัดตัวใบฉากมีขนาด 8.5เซนติเมตร ใช้กั้นห้องให้เป็นสัดส่วน หรือ ใช้ลดขนาดห้องเพื่อติดแอร์ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ มีสีให้เลือก5สี สามารถสังผลิตให้เลือกใช้งานตัวฉากกั้นห้องได้ทั้งเปิดปิดข้างเดียว หรือ เปิดตรงกลางได้ตามต้องการ ในกรณีที่เพดานเป็นกระเบื้องหรือยิปซัมทางร้านมีบริการติดตั้งคานอลูมิเนียมเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน