วอลเปเปอร์ลายไทย บอร์เดอร์ BDLT-053 กรวยเชิง
ลายไทย วอลเปเปอร์่
ลายไทย ลายกรวยเชิง
เป็นลายไทยที่ถึงความอ่อนช้อย และ มั่นคงโดยนำลายหลักมาเป็นองค์ประกอบ แต่งเติมส่วนบนและล่างของผนัง