ลายไทย บอร์เดอร์ BDLT-063
ลายก้านขดใบเทศสีขาว วอลเปเปอร์่
ลายไทย ลายก้านขดใบเทศ
เป็นลายเดินเถาต่อเนื่อง ตัวก้านขดไปมาขมวดเป็นวงก้นหอยผูกลายด้วยใบเทศ