ลายไทย บอร์เดอร์ BDLT-067
วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย่
ลายไทย ลายก้านขดใบเทศ
เป็นลายเดินเถาต่อเนื่อง ตัวก้านขดไปมาขมวดเป็นวงก้นหอยผูกลายด้วยใบเทศ