ลายไทย บอร์เดอร์ BDLT-071
ลายก้านขดใบเทศ วอลเปเปอร์่ติดผนังลายไทย
ลายไทย ลายก้านขดใบเทศ
เป็นลายเดินเถาต่อเนื่อง ตัวก้านขดไปมาขมวดเป็นวงก้นหอยผูกลายด้วยใบเทศ