ลายไทย LT-031
ลายช่อเปลวสีขาว ลายไทย
ลายไทย ลายช่อเปลว
จัดเป็นลายไทยที่มีโครงสร้างมาจากทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แล้วนำกนกมาวางลายใส่นกคาบ เป็นลายดอกลอยมักจะใช้เป็นลายผ้าและฝาผนัง