ลายไทย LT-038
วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ สีแดง
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ สีแดง
เป็นลายไทยที่มีตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน มาจากปรัชญาความเชื่อที่ว่า ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขประชาชนอยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลามาทำบุญตักบาตรคนละหนึ่งทัพพี จนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรจึงกลายเป็นภาพลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (คำว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ มาจากคำว่า พูนข้าวบิณฑบาตร)