ลายไทย LT-041
ลายช่อเปลว วอลเปเปอร์่
ลายไทย ลายช่อเปลว
จัดเป็นลายไทยที่มีโครงสร้างมาจากทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แล้วนำกนกมาวางลายใส่นกคาบ เป็นลายดอกลอยมักจะใช้เป็นลายผ้าและฝาผนัง