ลายไทย LT-045
ลายไทย วอลเปเปอร์ ลายดอกไม้ล่วง
ลายไทย ลายดอกไม้ล่วง
เป็นปรัชญาที่แสดงถึงการต้อนรับสิ่งดีๆเช่นอะคันตุกะ สิ่งของสำคัญที่มาถึง โดยเทวดาและนางฟ้า จะมาโปรยดอกไม้ทิพย์และแสดงการต้อนรับ เหมาะสำหรับสถานที่ใช้รับแขกคนสำคัญ