ลายไทย LT-062
ลายใบเทศสีขาว วอลเปเปอร์่ลายไทย
ลายไทย ลายใบเทศ
เป็นลายประกอบโดยมีต้นแบบมาจากใบมันเทศ ลายใบไม้จากต่างประเทศที่เข้ามาปะปนอยู่ในศิลปะไทย ซึ่งเป็นประเทศที่เข้าติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ เช่น จีน อินเดีย ยุโรป โดยถูกนำมาดัดแปลงให้มีลักษณะเป็นแบบไทย