ลายไทย LT-066
ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ
ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ
เป็นลายไทยประยุกต์โดยใช้วางลายแบบตะวันตกแต่ใช้เส้นสายลายดอกของศิลปะไทยมาจัดวางซึ่งได้ความงดงามแบบไทย และเป็นสากล