ลายไทย LT-073
ลายเถาเลื้อยใบเทศสีแดง วอลเปเปอร์ลายไทย
ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ
เป็นลายไทยประยุกต์โดยใช้วางลายแบบตะวันตกแต่ใช้เส้นสายลายดอกของศิลปะไทยมาจัดวางซึ่งได้ความงดงามแบบไทย และเป็นสากล