วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-099-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-099-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-099-2

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนม เป็นลายไทยที่มีคนรู้จักกันมากที่สุด มาจากความคิดที่ว่า เมื่อบุคคล พูดดี ทำดี เหล่าเทวดาจะสามารถรับรู้ได้และแสดงอาการสาธุการ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี