วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-1

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว เป็นลายไทยที่มีลายวางในแนวตั้ง โดยมีก้านลายเดินขึ้นไปสลับกับลายกนกทั้งซ้ายและขวาสืบเนื่องไปโดยมีโครงสร้างโดยรวมเป็นทรงดอกบัว