วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-100-2

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายก้านต่อดอกเปลว เป็นลายไทยที่มีลายวางในแนวตั้ง โดยมีก้านลายเดินขึ้นไปสลับกับลายกนกทั้งซ้ายและขวาสืบเนื่องไปโดยมีโครงสร้างโดยรวมเป็นทรงดอกบัว