วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-102-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-102-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-102-2 บอร์เดอร์

วอลเปเปอร์ลายไทย กรวยเชิงพุดตาล เป็นลายกรวยเชิงที่ใช้ลายดอกพุดตานนำมาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งส่วนบนและส่วนล่างของผนัง(บอร์เดอร์)