วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-103-3
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-103-3
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-103-3 บอร์เดอร์

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายอุบะเฟื่อง จัดได้ว่าเป็นลายจากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งประดิษฐ์จากดอกไม้ใบไม้มาผูกเป็นลวดลายสำหรับห้อยโยงประดับพื้นที่ผนังส่วนบน(บอร์เดอร์)