วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104-1

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง) ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แสดงอุดมสมบูรณ์และมีความงามอยู่ในตัว