วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-104

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง) ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แสดงอุดมสมบูรณ์และมีความงามอยู่ในตัว