วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-105
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-105
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-105

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกไม้ล่วง เป็นปรัชญาที่แสดงถึงการต้อนรับสิ่งดีๆเช่นอะคันตุกะ สิ่งของสำคัญที่มาถึง โดยเทวดาและนางฟ้า จะมาโปรยดอกไม้ทิพย์และแสดงการต้อนรับ เหมาะสำหรับสถานที่ใช้รับแขกคนสำคัญ