วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-1

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายทองคำเปลวใหญ่ เป็นลายที่ส่งเสริมให้ห้องดูสมสง่ามีความหรูหรามีรสนิยม