วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106-2

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายทองคำเปลวใหญ่ เป็นลายที่ส่งเสริมให้ห้องดูสมสง่ามีความหรูหรามีรสนิยม