วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-106

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายทองคำเปลวใหญ่ เป็นลายที่ส่งเสริมให้ห้องดูสมสง่ามีความหรูหรามีรสนิยม