วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-107-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-107-2
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-107-2

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายบัวแก้ว เป็นลายไทยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ดุจปัญญาจากคติธรรม โดยที่มาจากเรื่องดอกบัว4เหล่า ที่เกิดอยู่ใต้โคลนตมและโพล่พ้นจากโคลนตม กลายเป็นดอกบัวที่พ้นน้ำบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะทั้งมวล