วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-1

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ นำต้นแบบลายมาจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคัดเลือกเฉพาะภาพช่วงตอนบรมสุขเพื่อสื่อความหมายถึงบ้านที่มีความสงบสุข และมีความอบอุ่นในครอบครัว