วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-3
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-3
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109-3

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ นำต้นแบบลายมาจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคัดเลือกเฉพาะภาพช่วงตอนบรมสุขเพื่อสื่อความหมายถึงบ้านที่มีความสงบสุข และมีความอบอุ่นในครอบครัว