วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-111
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-111
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-111

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มาจากความเชื่อที่ว่า ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขประชาชนอยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลามาทำบุญตักบาตรจนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรคำว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ มาจากคำว่า พูนข้าวบิณฑบาตร