วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-121-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-121-1
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-121-1 บอร์เดอร์

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายกรวยเชิง เป็นวอลเปเปอร์ประเภทบอร์เดอร์ เป็นลายไทยที่ถึงความอ่อนช้อย และ มั่นคงโดยนำลายหลักมาเป็นองค์ประกอบ แต่งเติมส่วนบนและล่างของผนัง(บอร์เดอร์)