วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-109
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-109

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายรามเกียรติ์ นำต้นแบบลายมาจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคัดเลือกเฉพาะภาพช่วงตอนบรมสุขเพื่อสื่อความหมายถึงบ้านที่มีความสงบสุข และมีความอบอุ่นในครอบครัว