วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-112-11
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-112-11
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-112-11

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายใบเทศ เป็นชื่อเฉพาะของใบไม้ที่ประดิษฐ์แล้วจาก ใบฝ้ายเทศ ใบพุตตานหรือดอกบัว ลักษณะรูปทรงดดยทั่วไปเส้นรอบนอก และจังหวะหยักบากเหมือนกับดอกบัว