วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-113-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-113-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-113-10

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายเถาเลื้อยใบเทศ เป็นลายประยุกต์โดยใช้วางลายแบบตะวันตกแต่ใช้เส้นสายลายดอกของศิลปะไทยมาจัดวางซึ่งได้ความงดงามแบบไทย และเป็นสากล