วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-115-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-115-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-115-10

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกบัวแก้ว มีโครงสร้างมาจากทรงดอกบัว แล้ววางลายร้อยกัน มีกระจังเป็นตัวเชื่อมต่อลาย ปรับสีให้เหมาะสมกับการใช้ประดับตกแต่งบ้าน