วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-116-09
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-116-09
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-116-09

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายช่อเปลว จัดเป็นลายที่มีโครงสร้างมาจากทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แล้วนำกนกมาวางลายใส่นกคาบ เป็นลายดอกลอยมักจะใช้เป็นลายผ้าและฝาผนัง