วอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม3 รหัส 43-118-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-118-10
วอลเปเปอร์ลายไทยรหัส 43-118-10

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายใบโพธิ์ขด เป็นลายที่ประดิษฐ์จากรูปฟอร์มใบโพธิ์นำมาดีไซน์ใหม่ให้ดูเป็นลายร่วมสมัย ปรับสีหลากหลายให้เหมาะสมกับการตกแต่งและกับบ้านได้