ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6 ลายเทพพนมพื้นสีแดง รหัส rg039-08
ลายเทพพนมพื้นสีแดง รหัส rg039-08
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมพื้นสีแดง รหัส rg039-08
วอลเปเปอร์ลายเทพพนมพื้นสีแดง รหัส rg039-08

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจอแค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
--- สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง ---


วอลเปเปอร์ลายไทย ลายเทพพนมพื้นสีแดง วอลเปเปอร์ลายนี้จัดเป็นลายยอดนิยมมักนำมาติดในร้านอาหารหรือสปาในส่วนตอนรับลูกค้า โดยมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือเทวดาพนมมือ โดยมักเขียนไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย มีจุดกำเนิดจากความคิดที่ว่า การที่คนเราคิดดีทำดีพูดดี พวกเทวดาจะแสดงอาการสาธุ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี
วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6นี้เป็นลายไทยเล่มล่าสุดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ตัวลายมีลักษณะนูนขึ้นมา ต่างจากเล่มอื่นๆที่เป็นแค่ลายพิมพ์เท่านั้น ลักษณะนูนนี้จะคล้ายๆลายปักที่เกิดขึ้นบนผืนผ้า ทำให้ลวดลายที่มีในเล่มนี้เด่นชัดตัวลายเป็นสีทองเงางามดูมีราคาและช่วยแสดงเอกษณ์ความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น ผลิตจากกระดาษเคลือบด้วยไวนิว ไม่อมฝุ่น สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ เหมาะสำหรับนำไปตกแต่งร้านสปา ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ห้องพระ ผนังวัด ผนังโบสถ์ หรือ สถานที่ที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นไทย