วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายสระบัว รหัส RAT-602
ลายสระบัว รหัส RAT-602
วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายสระบัว รหัส RAT-602

วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ลายสระบัว ลายจิตรกรรมไทยเหมาะสำหรับการใช้ตกแต่งสถานที่เน้นความโดนเด่นหรูหราเน้นการแสดงออกถึงความเป็นเป็นไทย ด้วยโทนสีไทยๆ9โทนหลักเช่น ทอง เงิน ทองแดง เบส เทาเงิน เทาเขียว ฟ้าน้ำทะเล เขียวเทอร์ควอยซ์ น้ำตาลเอิร์ทโทน วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทยเล่มนี้ประกอบด้วยลายเด่นๆได้แก่ ลายประเพณีไทย(สงกรานต์ ลอยกระทง) ลายป่าหิมพานต์ ลายสระบัว ลายรามเกียรติ์ ลายคชสาร ลายตลาดน้ำ ลายราชรถ ลายเทพชุมนุม ศิลปะบนผืนผนังที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ช่วยเพิ่มความหรูหรา เหมาะกับสถานที่ต่างๆเช่น สปาไทย บ้ายไทย ห้องพระ ร้านอาหารไทย โรงแรม วัดไทย ฯลฯ
สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง