ตัวอย่างสีของใบมู่ลี่แบบอลูมิเนียม
สีใบมู่ลี่ขนาด25และ50มิลลิเมตรบางส่วน
สีมู่ลี่ 086
086
สีมู่ลี่ 109
109
สีมู่ลี่ 127
127
สีมู่ลี่ 129
129
สีมู่ลี่ 201
201
สีมู่ลี่ 214
214
สีมู่ลี่ 236
236
สีมู่ลี่ 628
628
สีมู่ลี่ 406
406
สีมู่ลี่ 410
410
สีมู่ลี่ 415
415
สีมู่ลี่ 507
507
สีมู่ลี่ 518
518
สีมู่ลี่ 530
530
สีมู่ลี่ 539
539
สีมู่ลี่ 550
550
สีมู่ลี่ 601
601
สีมู่ลี่ 603
603
สีมู่ลี่ 615
615
สีมู่ลี่ 633
633
สีมู่ลี่ 708
708
สีมู่ลี่ 711
711
สีมู่ลี่ 736
736
สีมู่ลี่ 802
802
สีมู่ลี่ 809
809
สีมู่ลี่ 826
826
สีมู่ลี่ 917 สีเงิน
917 สีเงิน

สีตัวอย่างมู่ลี่ด้านบนนี้ แค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น