คู่มือติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียมขนาดใบ50มม. ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ

วิธีการติดตั้งสำหรับลูกค้าที่สั่งผลิตมู่ลี่ใบแบบอลูมิเนียมเฉพาะขนาด50มม. เพื่อนำไปติดตั้งเอง สามารถเลือกสีได้ทาง ตัวอย่างสีมู่ลี่อลูมิเนียม รายละเอียดในหน้านี้จะใช้ได้เฉพาะ ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของมู่ลี่อลูมิเนียมขนาดใบ50มม. อ่านวิธีวัดขนาดก่อนสั่งผลิต

มู่ลี่อลูมิเนียมสีแดงขนาดใบ50มม.ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ
มู่ลี่อลูมิเนียมขนาดใบ50มม.ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ

1.) เริ่มด้วยการมาร์คตำแหน่งสำหรับติดตั้งขายึด(จับกลาง) โดยวัดจากขอบหน้าต่างหรือขนาดความกว้างของมู่ลี่ทั้งซ้าย-ขวา จากขอบเข้าด้านในข้างละ 5-10 ซม. และตำแหน่งระหว่างกลาง 1-2 ตัว(ขึ้นอยู่กับความกว้างของมู่ลี่) แต่ต้องไม่ทับกับแกนม้วนเชือกที่อยู่บนตัวราง
หลังจากได้ระยะในแนวกว้าง จากนั้นวัดระยะในแนวสูง(หากติดที่ผนัง)โดยวัดจากขอบวงกบขึ้นด้านบน 10-15 ซม.(ตามระยะที่เผื่อไว้) แล้วมาร์คตําแหน่งของจับกลางแต่ละตัวให้ได้ระดับเดียวกัน

ติดตั้งมู่ลี่50มม.-1

2.) นำขายึด(จับกลาง)มาติดกับผนัง(หรือเพดาน)ที่มาร์คตําแหน่งไว้ด้วยสกรู โดยขายึดต้องอยู่ในทิศทางตามรูป

ติดตั้งมู่ลี่50มม.-2

3.) นำรางด้านบนของมู่ลี่อลูมิเนียม50มม.ประกอบเข้ากับขายึดในลักษณะตามรูป และ ล็อคให้แน่น หลังจากนั้นขยับตำแหน่งซ้ายขวาเพื่อปรับระยะให้สวยงาม

ติดตั้งมู่ลี่50มม.-3
ข้อควรระวัง ตำแหน่งของขายึด(จับกลาง) ต้องไม่ตรงกับแกนม้วนเชือก (ตามรูป) หากอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอาจทำให้ใช้งานไม่ได้
ติดตั้งมู่ลี่50มม.-3-1

4.) นำใบบังรางมาประกอบขายึดบังราง(มีลักษณะเป็นพลาสติกใส)ที่ด้านบนของมู่ลี่ หรือ อาจจะปล่อยไว้ก็ได้
ทดสอบการใช้งาน ปรับใบโดย ใช้ชุดเชือกปรับใบ ดึงมู่ลี่ขึ้นลงด้วยชุดเชือกสำหรับดึง

วิธีปลดล็อคมู่ลี่ลง
4.1) กรณีชุดเชือกดึงอยู่ด้านขวา ปลดล็อกโดยการกระตุกหรือดึงเชือกไปด้านซ้ายแล้วค่อยๆผ่อนเชือกลง
4.2) กรณีชุดเชือกดึงอยู่ด้านซ้าย ปลดล็อกโดยการกระตุกหรือดึงเชือกไปด้านขวาแล้วค่อยๆผ่อนเชือกลง

ติดตั้งมู่ลี่50มม.-4


สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อได้ทาง