ตัวอย่างวอลเปเปอร์ลายไทย เล่ม6

วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในเล่ม4 ลายไทยเล่ม6นี้ เป็นลายไทยเล่มล่าสุด มีจุดเด่นที่การพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ตัวลายมีลักษณะนูนขึ้นมา ต่างจากเล่มอื่นๆที่เป็นแค่ลายพิมพ์เท่านั้น อ่านต่อ ...

ลักษณะนูนนี้จะคล้ายๆลายปักที่เกิดขึ้นบนผืนผ้า ทำให้ลวดลายที่มีในเล่มนี้เด่นชัดตัวลายเป็นสีทองเงางาม ดูมีราคาและช่วยแสดงเอกษณ์ความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น
ลวดลายที่มีในเล่มนี้ยังเป็นลายยอดนิยมเหมือนเดิมเช่น ลายเทพนม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายประจำยาม ลายดอกพุตตาน และ ลายดาว มีสีหลักๆให้เลือก5สีได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีดำ สีทอง และ สีงาช้าง โดยตัวลายที่กดนูนจะเป็นสีทองเงางาม

วอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6

เชิญรับชมตัวอย่างจริงได้ที่ร้านผ้าม่านไทย

ลายไทยเล่ม1
ลายไทยเล่ม2
ลายไทยเล่ม4
ลายไทยเล่ม5
ลายจิตรกรรมไทย
ลายไทยเล่ม3

ตัวอย่างเพียงบางส่วนของวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6 คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
RG039-08
RG039-09
RG039-10
RG039-22
RG039-02
RG038-08
RG038-09
RG038-10
RG038-22
RG038-02
RG033-08
RG033-09
RG033-10
RG033-22
RG033-02
RG101-08
RG101-09
RG101-10
RG101-22
RG101-02
rg900-08
rg900-22
rg119-10
rg119-08
rg119-02
rg122-08
rg122-09
rg122-10
rg122-02
rg028
rg028-11
RG101-11
RG101-12
rg035
rg193

ตัวอย่างสีของวอลเปเปอร์ที่แสดงบนหน้าจอแค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ลายละเอียดวอลเปเปอร์ลายไทยเล่ม6

วอลเปเปอร์ลายเทพนมเล่ม6 ลายเทพนม (RG039-xx) วอลเปเปอร์ลายนี้จัดเป็นลายยอดนิยมมักนำมาติดในร้านอาหารหรือสปาในส่วนตอนรับลูกค้า โดยมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือเทวดาพนมมือ โดยมักเขียนไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย มีจุดกำเนิดจากความคิดที่ว่า การที่คนเราคิดดีทำดีพูดดี พวกเทวดาจะแสดงอาการสาธุ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี

วอลเปเปอร์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (RG038-xx) เป็นลายที่มาจากปรัชญาความคิดที่ว่าการที่ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงนำมาตักบาตร จนข้าวพูนขึ้นพ้นบาตรพระ เป็นที่มาของลายพุ่มข้าวบิณฑ์(พูน+ข้าว+บิณฑบาตร) เป็นลายดั่งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้พัฒนาจนถึงปัจจุบัน

วอลเปเปอร์ลายประจำยาม ลายประจำยาม(กุดั่นก้านแย่ง) (RG033-xx) ลายประจำยาม เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระจังผูกกลายเป็นแนว นิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดานนำมาประกอบกันลายลื่น และ สามารถนำมาใช้ประกอบกับวอลเปเปอร์ลายไทยลายอื่นๆได้ ลายนี้มีประดับอยู่ตามเสาและขอบประตู หน้าต่างของโบสถ์ วิหาร เจดีย์ หรือติดประดับอยู่ที่เครื่องสวมหัวประจำอยู่ทั้ง4ด้าน เช่นนี้จึงเรียกว่า ประจำยาม เพราะเชื่อว่าเป็นยามรักษาการณ์

วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกพุดตาน ลายดอกพุดตาน (RG101-xx) ถือเป็นดอกไม้แห่งความงดงามและอุดมสมบูรณ์ นำเข้ามาจากจีนในสมัยช่วงรัชกาลที่2-3โดยที่ช่างไทยได้ประดิษษ์ลายให้เป็นดอกพุดตานแบบไทยได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

วอลเปเปอร์ลายดาว ลายดาว (RG900-xx) มีลักษณะเป็นทรงกลมมีกลีบบัวหรือกระจังเป็นรัศมี แต่ละชั้นมีกลีบซ้อนกัน และอาจมีลายค้างคาวหรือลายผีเสื้อวางประกอบส่วนมุมขอบนั้น นิยมใช้ตกแต่งบริเวณเพดานที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือสวรรค์ที่มีดวงดาวประดับอยู่


วอลเปเปอร์ลายไทย - ลายเทพนม RG039-08 เล่ม6
วอลเปเปอร์ลายไทย ลายดอกพุดตาน RG101-08