ม่านพับไม้ไผ่ หมู่บ้าน ปริญญดา แจ่มจันทร์
ม่านไม้ไผ่ ม่านพับไม่ไผ่  หมู่บ้าน ปริญญดา แจ่มจันทร์
หน้าต่างห้องทานอาหาร ม่านพับไม้ไผ่ หมู่บ้าน ปริญญดา แจ่มจันทร์

ม่านไม้ไผ่ ม่านพับไม้ไผ่ และ ม่านม้วนไม้ไผ่ ทำจาก ไม้ไผ่ ที่มีความหนาแน่น และมีความยืดหยุ่นสูง
โดยใช้เทคโนโลยีในการกำจัด ปลวก มอด แมลง และอบแห้ง ที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม้ไผ่คุณภาพดี มีอายุการใช้งานคงทน

มู่ลี่ไม้ไผ่ เลือกทำได้ทั้ง ม่านพับ และ ม่านม้วน มีลายให้เลือกมากถึง 20 แบบ สามารถสั่งทำผ้ากุ้นขอบ และ ผ้าบุหลังกันแสงได้