วอลเปเปอร์ลายไทย
รูปแบบการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายไทย รูปแบบ6

43-111
บอร์เดอร์
43-122
บอร์เดอร์
43-121