ผลงานติดตั้งม่าน หมู่บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า สาทร

ผลงานติดตั้งม่าน หมู่บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า สาทร

ผ้าม่านจีบสองชั้น สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร


ผ้าม่านจีบสองชั้น สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร

ผลงานผ้าม่านสองชั้น(ทึบ+โปร่ง) ใช้ผ้าทึบเป็นผ้าพื้นสีน้ำตาลติดคู่กับผ้าโปร่งขาวโดยใช้รางตัวเอ็มติดชนเพดาน ติดตั้งบริเวณส่วนทานอาหาร


ผ้าม่านจีบสองชั้น สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร

งานติดตั้งผ้าม่านสองชั้น(ทึบ+โปร่ง)บริเวณส่วนทานอาหาร ผ้าทึบเป็นผ้าพื้นสีน้ำตาลติดคู่กับผ้าโปร่งขาว ใช้รางตัวเอ็มติดชนเพดาน ลูกค้าในหมู่บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า สาทร


ผ้าม่านจีบสองชั้น สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร


มู่ลี่ไม้ 50มม. สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร


มู่ลี่ไม้ 50มม. สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร


มู่ลี่ไม้ 50มม. สีวลี ปิ่นเกล้า สาทร