ตัวอย่างสีม่านปรับแสงแบบทึบแสง 7502
ตัวอย่างใบม่านปรับแสงแบบทึบแสงสี 7502
ตัวอย่างใบม่านปรับแสงแบบทึบแสงสี 7502

Properties of Fabric
Fabric Type : polyester 100%
Fabric Weight : 33 gram/y.
Fabric Thickness : 0.32 mm.
width : 89 mm.
Openness Factor : 0%
UV Blockage : 100%
Fire Retardant : -

ตัวอย่างสีที่แสดงบนหน้าจอแค่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ใบม่านปรับแสงแบบทึบแสง(แบล็คเอ้าท์,Blackout) วัสดุที่ใช้ทำใบม่านทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์เช่นเดียวกัน(แต่จะมีความหนามากกว่าชนิดแสงผ่านได้) ใบม่านปรับแสงชนิดนี้สามารถป้องกันแสงแดดและความร้อนได้มากที่สุด แสงจากภายนอกจะลอดผ่านเข้ามาในภายในอาคารได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น(ผ่านการสะท้อนของช่องระหว่างใบ) ดูแลรักษาง่ายกว่าชนิดแสงผ่านได้เนื่องจากตัวใบมีผิวมันและมีราคาสูงกว่าแบบดิมเอาท์พอสมควร