ตัวอย่างการใช้มู่ลี่ไม้สำหรับตกแต่งห้องทำงาน
ตัวอย่างการใช้มู่ลี่ไม้สำหรับตกแต่งห้องทำงาน
รูปตัวอย่างผลงานมู่ลี่ไม้ในงานตกแต่งหน้าต่างห้องทำงาน สำหรับหน่าต่างขนาดกว้างเพื่อความสะดวกในการใช้งานและอายุการใช้งานจึงแบ่งมู่ลี่ออกเป็น3ชุดแต่ใช้ใบบังราง(ด้านบน)ยาวต่อกันเพื่อยังคงความสวยงามของตัวม่านไว้

มู่ลี่ไม้ ทางร้านมีให้เลือกใช้ทั้งที่ผลิตจากไม้รามินและไม้บาส โดยไม้รามินจะมีความหนาแน่นของเนื้อไม้มากกว่า มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและการบิดงอของไม้ได้มากกว่า ส่วนไม้บาสมีข้อดีคือน้ำหนักเบากว่าการดึงใช้งานทำได้สะดวกกว่า
เลือกใช้ไม้บาสหรือไม้รามิน กรณีชุดใหญ่ควรเลือกไม้รามินเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดปัญหาการบิดงอของใบมู่ลี่ในกรณีแสงแดดจัด หรือ เลือกใช้ไม้บาสแต่จำกัดความกว้างในแต่ละชุดเพื่อความคงทนและความสะดวกในการดึงขึ้นลง แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้ไม้ชนิดใดใน การดึงมู่ลี่ไม้ขึ้นลงบ่อยๆมีโอกาสจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้ โดยปกติการใช้งานจะเน้นไปที่การปรับมุมเพื่อป้องกันแดดหรือใช้มองวิวภายนอกเท่านั้น
การร้อยใบของมู่ลี่ไม้จะใช้เทปผ้า(บันไดผ้า)ในการร้อยใบเพื่อความสวยงาม การเปิดปิดปิดใบจะใช้เชือกในการดึงเปิดปิด