ม่านพับ
ม่านพับ

ม่านพับ นิยมใช้กับหน้าต่างเนื่องไม่กินพื้นที่ในการรวบเก็บ ช่วยให้ห้องดูโปร่งไม่รกสายตา
รางม่านพับที่ทางร้านเลือกใช้เป็นรางระบบโรตารี่ จึงไม่มีปัญหาติดขัดในการดึงม่าน ล็อกผ้าม่านด้วยระบบเกียร์ ทำให้ง่ายต่อการดึงโดยตัวเกียร์จะล็อกตัวเองทันทีที่หยุดดึงโซ่
ทางร้านอุปกรณ์ของม่านพับจำหน่ายด้วยเช่น รางม่านพับ ขาจับ และ โซ่ดึง แยกจำหน่ายสำหรับท่านที่ซื้ออุปกรณ์ไปตัดเย็บเอง เชิญติดต่อได้ที่ร้านผ้าม่านไทย

ม่านพับของร้านผ้าม่านไทย จะเน้นความเรียบง่ายโดยมีระยะพับแต่ละพับที่เท่ากันโดยความสูงของส่วนที่พับจะมีค่าประมาณครึ่งนึงของความสูงทั้งหมดเมื่อพับเก็บ

ตัวอย่างสีผ้าชนิดกันแสงในตัวสำหรับตัดเย็บม่านพับ หรือแวะมาเลือกชมตัวอย่างผ้าอื่นๆได้ที่ร้านผ้าม่านไทย


รูปแบบม่านพับของร้านผ้าม่านไทย

รูปแบบม่านพับของทางร้าน มีจุดเด่นคือเมื่อพับเก็บจะมีความสูงของแต่ละชั้นเป็นระยะที่เท่าๆกัน และ ส่วนที่ไล่ระดับนี้จะมีความสูงประมาณครึ่งนึงของความสูงรวมเมื่อพับเก็บสุด (H) ตามรูปด้านล่างซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมดุล เป็นระเบียบ

เน้นความเรียบง่าย มีระยะพับเท่ากัน ความสูงของส่วนที่พับเป็นครึ่งนึงของความสูงทั้งหมดเมื่อพับเก็บ

ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน