คู่มือการติดตั้ง มู่ลี่ไม้ รุ่นเชือกดึง-เชือกปรับ

แนะนำขั้นตอนการติดตั้ง มู่ลี่ไม้ เฉพาะรุ่นเชือกดึง-เชือกปรับ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน สามารถใช้ได้ทั้ง3ขนาดใบของมู่ลี่ไม้(25,35,50 มม.) เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตไปติดตั้งเอง หรือ ดูเป็นแนวทางก่อนจะสั่งซื้อสินค้า

มู่ลี่ไม้รามิน50มม. ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ
มู่ลี่ไม้รามิน50มม. ระบบเชือกดึง-เชือกปรับ

1.) มาร์คตําแหน่งติดตั้ง ขายึดด้านข้าง(ตำแหน่งจะอยู่ที่ปลายสุดด้านซ้ายและขวาของมู่ลี่ไม้) และ ตำแหน่งของขาจับกลางโดย ระวังไม่ให้ตรงกับตำแหน่งของเทปเชือกที่ตัวมู่ลี่ไม้
ส่วนระยะติดตั้งเหนือวงกบ จะวัดจากขอบวงกบขึ้นด้านบนเป็นระยะ h (ตามรูปด้านล่าง) สำหรับมู่ลี่ไม้ความสูงเหนือวงกบโดยปกติอยู่ที่ประมาณ 10-20 ซม. หรือ ตามความเหมาะสมของหน้างาน

ก่อนสั่งผลิต ในกรณีที่ต้องการให้ดึงมู่ลี่ไม้ขึ้น แล้วให้พ้นแนววงกบหน้าต่างด้านบน ควรศึกษาการเผื่อระยะเหนือขอบวงกบทาง www.pamanthia.com/wooden-blinds/ ในหัวข้อ “ความสูงที่เหลือของมู่ลี่ไม้ หลังดึงม่านขึ้นสุด” ว่าระยะเหนือวงกบที่เราเผื่อไว้เพียงพอต่อความต้องการไหม

ติดตั้งมู่ลี่ไม้-1
ติดตั้งมู่ลี่ไม้-1-1

2.) นำขายึดขางซ้ายขวาและขาจับกลาง เจาะยึดติดกับผนัง(หรือเพดาน) ที่มาร์คตําแหน่งไว้ก่อนหน้าด้วยสกรู

ติดตั้งมู่ลี่ไม้-2

3.) นํามู่ลี่ไม้สอดเข้ากับขายึดกลาง ขายึดข้างซ้าย-ขวาและปิดฝาให้แน่น

ติดตั้งมู่ลี่ไม้-3
หมายเหตุ ขาจับกลาง จะติดในลักษณะประคองน้ำหนัก ไม่มีฝาล๊อก

4.) เมื่อติดตั้งเสร็จ “แขวน” ใบบังรางด้านบน ทดสอบการใช้งานดึงขึ้นลง(ชุดเชือกที่มีปลายเส้นเดียว) ปรับใบมู่ลี่ไม้ด้วยเชือกปรับ(มีตุ้มแยก2อัน)

วิธีปลดล็อคมู่ลี่ลง
4.1) กรณีชุดเชือกดึงอยู่ด้านขวา ให้กระตุกหรือดึงเชือกไปด้านซ้าย จากนั้นค่อยๆผ่อนเชือกลง
4.2) กรณีชุดเชือกดึงอยู่ด้านซ้าย ให้กระตุกหรือดึงเชือกไปด้านขวา จากนั้นค่อยๆผ่อนเชือกลง

ติดตั้งมู่ลี่ไม้-4

ข้อแนะนำ

1. ควร ”ปรับใบ” มู่ลี่ไม้ให้อยู่ในแนวขนานกับพื้น ก่อนการดึงมู่ลี่ไม้ขึ้น-ลง ทุกครั้ง
2. ไม่ควรปล่อยใบมู่ลี่ไม้ลงมาก่อนทําการติดตั้ง

สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อได้ทาง