ตัวอย่างรางโชว์ รางอลูมิเนียมเคลือบลายไม้มีลูกล้อช่วยให้ใช้งานคล่องตัว

รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้งขนาด 26 และ 35 มิลลิเมตร ช่วยให้การรูดผ้าม่านทำได้ง่ายขึ้นกว่ารางโชว์แบบธรรมดา


รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4104
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4204
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4304
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4804
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4604
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4704
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 5004
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4105
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4205
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4305
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4805
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4605
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4705
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 5005
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4106
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4206
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4306
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4806
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4606
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4706
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 5006
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4107
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4207
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4307
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4807
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4607
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4707
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 5007
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3102
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3202
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3302
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3802
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3602
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3702
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4002
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3103
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3203
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3303
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3803
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3603
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 3703
รางโชว์รุ่นมีลูกกลิ้ง R 4003