ม่านพับไม้ไผ่ ภายในห้องครัว งานติดตั้งหมู่บ้านปริญญดา แจ่มจันทร์
ม่านพับไม้ไผ่ ภายในห้องครัว งานติดตั้งหมู่บ้านปริญญดา แจ่มจันทร์
หน้าต่างห้องภายในครัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สั่งผลิตเป็นแบบม่านพับ หน้งาน ณ หมู่บ้าน ปริญญดา แจ่มจันทร์

ม่านไม้ไผ่ ม่านพับไม้ไผ่ และ ม่านม้วนไม้ไผ่ ทำจาก ไม้ไผ่ ที่มีความหนาแน่น และมีความยืดหยุ่นสูง
โดยใช้เทคโนโลยีในการกำจัด ปลวก มอด แมลง และอบแห้ง ที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม้ไผ่คุณภาพดี มีอายุการใช้งานคงทน

มู่ลี่ไม้ไผ่ เลือกทำได้ทั้ง ม่านพับ และ ม่านม้วน มีลายให้เลือกมากถึง 20 แบบ สามารถสั่งทำผ้ากุ้นขอบ และ ผ้าบุหลังกันแสงได้