ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น
ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น เสริมคาน
ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น สีน้ำตาล ช่องแสงแบบใส เสริมคานด้านบน

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น หรือ ฉากกั้นห้องสไตล์ญี่ปุ่น ตัวใบฉากผลิตจากพีวีซีเช่นเดียวกับฉากรุ่นอื่นๆ แต่โครงสร้างของฉากญี่ปุ่นจะใหญ่กว่าฉากฉากแบบทึบและแบบเจาะช่องแสง โดยขนาดใบของฉากกั้นห้องญี่ปุ่นจะมีขนาด 12.5 ซม.(ไม่รวมข้อพับที่หนาประมาณ1ซม.) ในขณะที่ฉากกั้นห้องแบบทึบและแบบเจาะช่องมีขนาด 8.5ซม. จุดเด่นของฉากรุ่นนี้คือมีความสวยงามและตัวข้อพับของแต่ละใบจะผลิตจากพีวีซีชนิดเดียวกับตัวฉากไม่ใช่พีวีซีแบบบางๆเหมือนฉากรุ่นอื่น ช่องแสงของฉากกั้นแบบญี่ปุ่นมีให้เลือก2แบบคือ แบบใส และ ลายน้ำไหล เลือกใส่ช่องแสงให้เต็มทั้งตัวฉากได้ตามต้องการ การเปิดปิดตัวฉากสามารถสั่งผลิตโดยเลือกให้เปิดปิดตรงกลางหรือรวบเก็บไว้ด้านข้างเพียงด้านเดียวก็ได้
ประโยชน์หลักๆคือกั้นห้องเป็นสัดส่วนเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านและใช้ลดขนาดห้องเพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ฉากกั้นห้อง(ฉากกั้นแอร์) มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดธรรมดา(แบบทึบ) ชนิดมีช่องแสง และ ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น ใช้สำหรับกั้นแอร์ หรือ ใช้กั้นห้องให้เป็นสัดส่วน สามารถดึงเปิดหรือพับเก็บได้โดยเลือกสั่งให้ทำเป็นแบบเปิดปิดข้างเดียว หรือ เปิดตรงกลางได้ตามต้องการ วัสดุที่นำมาผลิตเป็นฉากกั้นห้องทุกแบบผลิตจากพีวีซี(PVC)เหมือนกันทั้งหมด จะต่างกันแค่ตัวโครงสร้างของตัวฉากเท่านั้นโดยฉากแบบญี่ปุ่นจะมีโครงที่ใหญ่(ใบกว้าง 12.5ซม. หนา 1.2ซม.)กว่าฉากแบบทึบหรือรุ่นเจาะช่องแสง (ใบกว้าง 85ซม. หนา 0.6ซม.)